Länkar

Allt från små reparations-/renoveringsarbeten åt privatpersoner till nybyggnation av såväl villor som flerbostadshus och industrifastigheter. Vår långa branscherfarenhet och breda kompetens gör oss mycket flexibla.

Vid nybyggnation av villor bygger vi antingen i lösvirke eller monteringshus, efter kundens önskemål. Vi har ett samarbete med Vallsjöhus i Sävsjö, vars hus vi monterar.